transfer 1% tax

Poniżej zamieszczamy informacje dla wszystkich, którzy chcą pomóc Adamowi i Lei.
Adama i Leę można wesprzeć poprzez:
przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Sedeka „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000338389 10852 – Grupa OPP – Adam i Lea.
Wzór wypełnienia zeznania podatkowego w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP):

OPP-podatek-Adam-Lea

1% podatku należnego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP):

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się wg liniowej 19% stawki podatku.

W przypadku emerytów konieczne jest złożenie do dnia 30 kwietnia zeznania PIT-37 wypełnionego na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40A. W tym przypadku części R i S zeznania wypełnia się jak w przedstawionym powyżej wzorze.

Dziękujemy Wszystkim za serce i pomoc.