PRZEKAZ JEDEN PROCENT PODATKU

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT PODATKU

Poniżej zamieszczamy informacje dla wszystkich, którzy chcą pomóc Adamowi i Lei. Adama i Leę można wesprzeć poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Sedeka „Zdążyć z pomocą”. „Zdążyć z pomocą” to ogólnopolska fundacja, będąca organizacją pozarządową posiadającą także status organizacji pożytku publicznego (OPP). Warto podkreślić, iż Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na subkonta ani opłat za ich prowadzenie.

Wzór wypełnienia zeznania podatkowego w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP):

Numer KRS: „0000338389”

Cel szczegółowy 1%: „10852 – Grupa OPP – Adam i Lea”

Przekaż 1% podatku

jeden procent podatku

1% podatku należnego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP):

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się wg liniowej 19% stawki podatku.

W przypadku emerytów konieczne jest złożenie do dnia 30 kwietnia zeznania PIT-37 wypełnionego na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40A. W tym przypadku części R i S zeznania wypełnia się jak w przedstawionym powyżej wzorze.

Dziękujemy Wszystkim za serce i pomoc.

Poniżej plakat i ulotki w pdf do ściągniecią: